Återvinning av ädelmetaller - Lämna in till NSG för affinering

Återvinning

NSG är en av Nordens största aktörer inom affinering av ädelmetaller.

Vi återvinner ditt guld NSG

NSG har lång erfarenhet av återvinning av ädelmetaller

NSG återvinner ädelmetaller från förekommande restprodukter i guldsmedens verkstad i fast form eller vätskor. Vi står för effektiva samt ekonomiskt och miljömässigt ansvarsfulla återvinningstjänster med snabbast möjliga återvinning och leverans.

Du kan tryggt lämna ditt material till oss för återvinning eller försäljning. NSG ansvarar för att ditt parti omhändertas på ett korrekt, säkert och transparent sätt.

För en hållbar framtid

För ett företag som arbetar med återvinning av ädla metaller kommer ett starkt miljötänkande naturligt. Att återvinna ädelmetaller kräver mindre energi och resursanvändning, jämfört med utvinning från gruvbrytning, samt medför avsevärt mindre utsläpp till luft, mark och vatten. Hela vår återvinningsprocess sker med bästa tillgängliga teknik och metodik för att uppfylla både ekologiska och etiska normer. Den slutliga affineringen utförs vid en LBMA- och kvalitetscertifierad anläggning.

Återvinning av ädelmetaller

Återvinning av ädelmetaller sker genom en reningsprocess som kallas affinering. Det betyder att man kan separera de ädla metallerna från de oädla. Att affinera ädelmetaller är särskilt vanligt när man har att göra med guld, silver, palladium och platina.

Alla ädelmetaller som vi säljer, såsom tråd, plans, plåt och rör, är återvunna från metallskrot. Läs mer om våra produkter här!

Affineringsprocessen innebär ett evigt kretslopp då ädelmetallerna kan återanvändas om och om igen!

Återvinning av ädelmetaller

Återvinn ditt ädelmetallskrot

Du kan enkelt skicka ditt ädelmetallskrot till oss genom att beställa våra kostnadsfria behållare. Frakten och försäkringen bjuder vi på.

Beställ behållare Beställ fraktsedel

Affineringsprocessen – så går det till:

Steg 1. För att kunna affinera ditt material behöver vi först göra en skarp analys. Detta gör i vårt egna högteknologiska labb i Stockholm. Men hjälp av SIS, standardiserad analysmetodik, kan NSG fastställa ädelmetallvärdet i materialet, samt att ditt material tas om hand på ett tekniskt, etisk och hållbart sätt. Läs gärna mer om vår ansvarsfulla ädelmetallhantering här!

Steg 2. När processen är klar sätts ädelmetallvärdet in på ditt metallkonto. Som kund hos NSG öppnar vi alltid ett metallkonto till dig där du sedan kan använda värdet efter behov. Överföringen sker vanligtvis inom tio bankdagar.

Steg 3. För slutlig affinering skickar vi materialet till vår samarbetspartner C.Hafner i Tyskland. Deras anläggning är en av världens modernaste och är både LBMA- och kvalitetscertifierad.

Det är ytterst få företag som har lyckats få den eftertraktade LBMA-certifieringen. Detta eftersom den påvisar att ädelmetallerna genomgått etiskt och ekologiskt godkända processer samt uppfyller alla lagar och normer. Läs gärna mer om vad en LBMA-certifikation innebär här!

Varför ska jag återvinna mina ädelmetaller?

Vill du bidra till en bättre miljö och värna om mänskliga rättigheter? Att återvinna och återanvända ädelmetaller anser vi är nyckeln till en hållbar framtid. Att lämna in gamla smycken, metallskrot eller krätz för återvinning kräver mindre energi, resurser och utsläpp än den faktiska gruvdriften. Affineringsprocessen kan beskrivas likt ett evigt kretslopp då ädelmetallerna alltid kan återanvändas igen, vilket är rätt så fantastiskt.

Genom att du väljer att återvinna ditt restmaterial visar du att du aktivt bidrar till en hållbar ädelmetallbransch, vilket är helt rätt i tiden då efterfrågan på etiskt framtaget guld ökar. Passa därför på att marknadsföra att just DU jobbar med återvunnet guld!