Blue Circle | För en starkare guldsmedsbransch | NSG Sweden

Blue Circle

Blue Circle är ett initiativ skapat av NSG Sweden för att tydliggöra det hållbarhetstänk som genomsyrar företaget.

Vad är Blue Circle?

Blue Circles syfte är att möjliggöra tillväxt och stärka den nordiska guldsmedsbranschen. Vi vet att det finns många projekt och vidareutbildningar som inte blir av på grund av otillräckliga resurser. Det är då Blue Circle kan hjälpa till. Sedan november 2021 kan du på ett snabbt och smidigt sätt ansöka om stöd från oss. 

Vem kan ansöka?

Blue Circle är öppet för alla som är verksamma inom guldsmedsbranschen, såsom företagare eller de som erbjuder yrkesutbildningar. 

Ansökan kan gälla allt från forskning, kommande utställningar, inköp av verktyg och material samt utbildningar. Längre ned på sidan kan du se de som tidigare fått bidrag från oss. 

Ansökan är öppen året runt så tveka inte att höra av dig till oss om du behöver stöd.
Skriv till bluecircle@nsg.se och berätta kortfattat om vad för sorts stöd du behöver.  

Blue circle logotyp

Partners och sponsorer 

Det är tack vare våra partners och sponsorer som Blue Circle har möjlighet att stötta branschen. Går du med som premiumpartner får du flest förmåner och vi hjälper dig med exponering av ditt företag. Det går också att sponsra Blue Circle’s arbete med ett engångsbelopp eller annat så som som kunskap eller kontakter. 

Vill du veta mer om vad det innebär att vara partner eller sponsor? Vänligen kontakta oss på bluecircle@nsg.se. Förhoppningen med Blue Circle är att vi tillsammans ska kunna utöka detta engagemang.

Partner till nsg och blue circle


Ingen kan göra allt men alla kan göra något

Swisha för branschen!

Vill du stötta detta initiativ med ett engångsbelopp? Då kan du swisha valfritt belopp till Blue Circle. Alla intäkter går oavkortat till Blue Circles kassa som sedan delas ut i form av olika stipendier, bidrag och andra branschstärkande projekt. Om du bidrar med minst 300 kr skickar vi en pin till dig, som du kan bära stolt i vetskap om att du gör skillnad.

Swisha till 123 153 33 63 och märk betalningen med ”Blue Circle” – Tack för ditt bidrag!


Våra partners


Våra senaste bidrag