Att investera i guld och silver – vad du bör känna till!

Investering

Alla våra guldtackor är av högsta renhet (999,9) och innehar Good Delivery status.

Vi erbjuder investeringstackor från C.Hafner

Att investera i guld och silver – vad du bör känna till

Att investera i guld och silver ska vara enkelt. Vi på NSG arbetar för att förenkla processen för personer som vill investera i fysisk ädelmetall. Vill man känna sig lite mer insatt i vad guld och silver innebär som investering så följer här lite matnyttig information. Man bör ta hänsyn till att investering i ädelmetall lämpar sig bäst in i en långsiktig investeringsportfölj.

Det är tryggt att handla ädelmetall hos oss!

Investera i guld

Att investera i framförallt guld har visat sig vara en god investering historiskt och en värdebevarare av rang. Utöver att guld inte förlorar sitt värde så kan det ha en positiv prisutveckling som drivs av flertalet faktorer. Det som historiskt sett påvisat sig ha en positiv effekt på guldets värde är geopolitiska oroligheter, dålig monetär politik och konsekvenserna av det.

Faktum är att guld kan stiga i värde i samband med tidigare nämnda faktorer. Guld fungerar därför som en bra hävstång i alla personers investeringsportfölj då det kan ha en positiv utveckling i perioder där andra tillgångar så som aktier har en negativ utveckling. Guld är även ett skydd mot inflation vilket gör det ytterligare attraktivt som investeringsform.

Allt investeringsguld är momsfritt och det guld vi säljer från C.Hafner är 100% återvunnet och klimatkompenserat så att det är CO2 neutralt.

Investera i silver

Att investera i silver lämpar sig för den mer riskfyllda investeraren då denna ädelmetall historiskt sett haft en högre volatilitet än guld och av den anledningen även kan ses som en potentiellt bättre investering. Silver besitter många av de egenskaper som guld har ur en investeringssynpunkt så som värdebevaring, inflationsskydd, prisutveckling i samband med geopolitiska oroligheter och dålig monetär politik.

Dock har silver även andra intressanta egenskaper vilket guld inte har. Den främsta skillnaden är att silver är en av de metallerna med bäst termisk och elektrisk ledningsförmåga för att bara nämna en av några intressanta egenskaper. I och med det används silver till flertalet industriella ändamål. Silver återfinns i b.la. batterier, solpaneler och elektronisk utrustning och spås därför potentiellt kunna få en ökad efterfrågan i samband med den gröna energi-trenden samt den växande medelklassen i tillväxtländer.

Att investera i guld och silver

  • Guld är bäst i klassen som värdebevarare över en längre tid
  • Investeringsguld är momsbefriat
  • Guld och silver är båda ett skydd mot inflation
  • Guld och silver är båda en bra hävstång i portföljen
  • Silver spås potentiellt få en ökad efterfrågan framöver

olika investeringsprodukter nsg

Ädelmetaller – vår bas, din trygghet!

NSG har sedan starten 1994 blivit en av Sveriges ledande leverantörer av ädelmetaller. Vi tillhandahåller förstklassigt material i guld, silver, platina och palladium. Du är i trygga händer när du vill köpa eller sälja ädelmetall med oss, välkommen!

Etiskt & ekologiskt godkända processer

Alla våra investeringstackor har Good Delivery status. Good Delivery status utfärdas av London Bullion Market Association (LBMA), som är ett oberoende organ vars uppgift är att granska utvinning, tillverkning och handel med ädelmetaller.

LBMA-certifikatet tilldelas aktörer inom ädelmetallindustrin som kan garantera att metallerna genomgått etiskt och ekologiskt godkända processer samt uppfyller rätt normer.

Vi kan därför garantera att alla guldtackor från C.Hafner är etiskt och hållbart framtagna.

CO2 neutrala ädelmetaller

Efter att C.Hafner medverkat i studien NaGold upptäckte man att koldioxidavtrycket från återvunnet guld, som återfinns i alla guldtackor från oss tillverkade av C.Hafner, är 400–2 000 gånger mindre än när man bryter guld ur gruvor. Detta ledde till en intern utredning för att fastställa exakt hur mycket utsläpp det blir vid återvinning av guld. Denna siffra kompenseras sedan genom att investera i CO2-reducerande åtgärder.

Vi på NSG är därför extra stolta att kunna säga att vårt 100% återvunna guld från C.Hafner nu också klimatkompenseras för att bli CO2 neutralt.

Innehållet på denna sida är skrivet i syfte att informera och bör inte betraktas som analys, rekommendation eller investeringsråd. Man bör på egen hand göra en avvägning om investering i ädelmetall lämpar sig för just en själv sett till ens ekonomi, investeringsportfölj, planerad tidshorisont för investeringen och livssituation. 
Investering i ädelmetall är både en potentiell möjlighet så väl som risk då världsmarknadspriset för respektive ädelmetall kan öka och minska i värde från det ursprungliga investeringstillfället. Historisk avkastning är ingen garanti för hur framtida prisutveckling kommer att se ut. Informationen på denna sida bör inte enskilt utgöra grunden för beslut om att investera i ädelmetaller eller ej.

kontakta nsg

Kontakta oss