Ädelmetallanalys - både fast material & vätska | NSG

Ädelmetallanalys

I NSGs högteknologiska labb utförs hållbara och tekniskt avancerade analyser. Hos oss kan du analysera både fast material och vätska!

Ädelmetallanalys

Varför ska jag göra en ädelmetallanalys?

Visste du att du är skyldig enligt lag att kunna redovisa att ditt material uppfyller rådande lagar och normer?! Om du är minsta osäker på innehållet eller farliga ämnen i ditt material kan NSG hjälpa dig med en ädelmetallanalys. 

Tänk på att du som kund är skyldig att uppge om du vet med dig att ditt material innehåller förbjudna ämnen! Vi kan självklart hjälpa dig ta hand om detta på ett miljömässigt korrekt sätt mot en extra kostnad.

Läs mer om våra villkor för återvinning av ädelmetaller här!

Ädelmetallsanalyser

Karakteriserande analys – Vad består det här materialet av?

En karakteriserande analys fastställer vilken typ av material det är utan att definiera halten.

Med hjälp av RF (röntgenfluorescensspektroskopi) kan NSG jobba icke förstörande på materialet. Det går även bra att skicka in vätska, och då använder NSG istället AAS (atomabsorptionsspektroskopi) för att ta reda på vad vätskan innehåller.

Prisindikation: 350 kr
Analyssvar: 3-5 arbetsdagar
Förstörande analys: Nej (i regel)

guldanalys nsg

Indikerande analys – Vilket är det indikerade värdet?

Det här är ett snabbt sätt för dig som vill ha en indikation av ädelmetallvärdena på ditt material. Det är även ett smidigt sätt att sortera upp material och välja rätt när det ska återvinnas. Det kan vara en naturlig fortsättning om den karakteriserande analysen gett utslag på exempelvis silver.

Prisindikation: 700 kr/metall
Analyssvar: 3-5 arbetsdagar
Förstörande analys: Nej (i regel)

Skarp analys – Vilket är det exakta värdet?

Med hjälp av SIS, standardiserad analysmetodik, kan NSG fastställa ädelmetallvärdet i materialet. Den skarpa analysen är vår absolut vanligaste ädelmetallanalys och utförs alltid vid affinering av ädelmetallskrot. 

Prisindikation i samband med affinering: 350 kr/metall
Prisindikation endast analys: 1050 kr/metall + tillkommande kostnad vid ytterligare bearbetning a´ 500 kr
Analyssvar: 5-10 arbetsdagar
Förstörande analys: Ja

* Du kan välja analys på guld, silver, platina eller palladium om du vill ta reda på ädelmetallinehållet i metallföremål.

Smyckesanalyser

Fråga dig själv om det finns ett värde i det du vill återvinna? Är materialet från din nya leverantör verkligen helt nickelfria? Innehåller de här smyckena för höga halter av kadmium? Om du inte är 100% säker är det bra att göra en analys. Vare sig du är en antikhandlare, jobbar på en pantbank, är guldsmed eller grossist. Oberoende vilken bransch du tillhör kan vi hjälpa dig med analyser!

Indikerande analys

Prisindikation: 350 kr
Metaller: Kadmium, bly och nickel 

Skarp analys

Prisindikation: 700 kr
Metaller: Kadmium och bly

Urlakningstest

Prisindikation: 1050 kr
Metaller: Nickel

Ädelmetallanalys

Kontakta oss så berättar vi mer!