Ädelmetallprodukter för industriellt bruk | NSG®

Industri

Med kunskap, teknik och nyfikenhet kan vi erbjuda högkvalitativa ädelmetallprodukter för industriellt bruk.

Ädelmetallprodukter för industriellt bruk NSG

Industriprodukter av förstklassiga tekniska material och högkvalitativa halvfabrikat

NSG erbjuder ett brett sortiment av förstklassiga tekniska material och högkvalitativa halvfabrikat som används inom många olika industrisektorer. Planglas, optik, medicinteknik, sensorteknik, flygindustrin, högfrekvensteknik, finmekanik och elektronik är några exempel på kunder inom industrigrenen av vår verksamhet.

Beroende på produkt-, kvalitets- och kundkrav används olika metallurgiska produktionsprocesser såsom vakuumgjutning, kontinuerlig gjutning eller sintring.

Vårt kemikaliesortiment innehåller de viktigaste salterna av guld, silver, palladium och rodium. Kemikalierna produceras med hjälp av en avancerad och högpresterande utrustning som medför hög renhetsgrad. Produktionens höga standard garanteras av ett ISO 9001 certifierat kvalitetsledningssystem.

Ädelmetallprodukter för industriellt bruk

Nedan i tabellen kan du läsa mer om våra olika ädelmetallprodukter för industri.

Högkvalitativa halvfabrikat i olika ädelmetallegeringar i form av mynt, band och råämnen som grundmaterial för kundspecifika produkter.
Mynt, band och råämnen Egenskaper
Användning Smycken, mynt, medaljer, emblem och andra investeringsprodukter.
Legering Smält och homogeniserat metallurgiskt material.
Form Plan, rund.
Dimensioner Standardbredd: ≤ 120 mm, standardlängd: ≤ 600mm.
Gjutning Vakuum- och/eller kontinuerlig gjutning.
Kvalitet Specifikationer: Toleranser (Tjocklek/ Bredd), Hårdhet, Yta.

Ädelmetallprodukter för elektrolytisk ytbehandling med en mycket hög renhetsgrad.
Anoder, klippmaterial Egenskaper
Användning Elektrolytisk ytbehandling.
Legering Ag från 99,9 till 99,99 %.
Form Plan, rund (enligt ritning). Stansad.
Dimensioner Standardbredd: ≤ 120 mm, standardlängd: ≤ 600mm.
Gjutning Vakuum- och/eller kontinuerlig gjutning.
Kvalitet Mjukglödgat. Standard anoder: tjocklek 3 – 15 mm, bredd ≤ 370 längd ≤ 1000 mm. Standard klippning: Ø 11 x 10 mm.

Högkvalitativa högteknologiska targetprodukter i ädelmetall för sputtring.
Target Egenskaper
Användning Tunnfilmsteknik för renrum och vakuumapplikationer, i optisk datalagringelektronik, glas beläggning, solceller, foliebeläggning och spegelproduktion.
Legering Smält och homogeniserat metallurgiskt material (tillverkad av Ag, AgPd, AgAu med hög renhetsgrad).
Form Plan, rund (enligt ritning). Stansad.
Dimensioner Tjocklek upp till 50 mm, längd till 1,5 m, runda former osv.
Gjutning Olika kvaliteter enligt kundspecifikation
Kvalitet Fräst, toleranser enligt kundspecifikation

Idealiska ädelmetallprodukter som råmaterial för konsumentprodukter, kemisk eller annan industriell tillämpning.
Plåtar och rondeller Egenskaper
Användning Kemisk industri, elektrisk utrustning, packningar, medicinska produkter och smyckestillverkning.
Legering Smält och homogeniserat metallurgiskt material.
Form Plan, rund.
Dimensioner Plåt: tjocklek ≥ 0,2 bredd ≤ 500 längd ≤ 1000 mm Rondell: Ø 600 mm eller specialbeställning.
Gjutning Vakuum- och/eller kontinuerlig gjutning.
Kvalitet Hårdhet: hårdvalsade eller glödgat. Yta: valsad, borstad eller polerad, ytan skyddad med folie.

Från återvunnen ädelmetall till den finaste tråden för olika tekniska tillämpningar.
Trådar och trådprofiler Egenskaper
Användning Elektroteknik (brytare, kontakt, motor, säkring, sensor), medicinska produkter och smycken.
Legering Smält metallurgiska material och sintrat material.
Form Rund tråd, profiler på begäran (kvadratiska, rektangulära, halvcirkelformade, sexkantiga osv.)
Dimensioner Standard diameter: 0,1 till 6 mm (<0,1 mm och > 6 mm på begäran)
Gjutning Vakuum- och/eller kontinuerlig gjutning, sintring.
Kvalitet Extruderad tråd (högre kvalitet) och kontinuerligt gjuten tråd. Specifikationer: tolerans på diameter, resistivitet, konduktivitet, hårdhet, töjbarhet, draghållfasthet, ytjämnhet.

Detta är ett utmärkta grundmaterial för industriell funktionell tillämpning och dekorativa slutprodukter.
Stänger och rör Egenskaper
Användning Kemisk industri, elektroteknik, medicinsk utrustning och smycken.
Legering Smält metallurgiska material och sintrat material.
Form Rund tråd, andra profiler på begäran (kvadratiskt, rektangulärt, semicirkulärt, sexkantigt etc.)
Dimensioner Standard: längd: 1m – 2,4 m; tjocklek: 1 mm – 60 mm
Gjutning Vakuum- och/eller kontinuerlig gjutning.
Kvalitet Extruderad.

Gjutprodukter i ädelmetall tillverkade enligt kundönskemål i olika storlekar och kvaliteter. Både som hel- eller halvfabrikat eller som ett högkvalitativt grundmaterial för produktion av halvfabrikat och slutanvändarprodukter.
Gjutprodukter och plattor Egenskaper
Användning Grundmaterial för olika ädelmetallapplikationer, halvfabrikat, svarvade delar osv
Legering Smält metallurgiska material och sintrat material.
Form Rund, plan, valfri.
Dimensioner Standard gjutning storlek: 23 x 300 x 370 mm.
Gjutning Vakuum- och/eller kontinuerlig gjutning.
Kvalitet Glödgad/oglödgad, valsad, fräst, sågad osv.

Silverplåt

Kemikalier med ädelmetaller

Vårt sortiment av högkvalitativa ädelmetallkemikalier omfattar främst salter av guld, silver, platina, palladium och rhodium i fast form, lösning eller som koncentrat. 

Kaliumguld(I)cyanid (Kaliumdicyanoaurate(I)) används för kemisk beläggning av produkter för tekniska tillämpningar (elektronikindustrin, PCB produktion) eller för dekorativt syfte (smyckesindustrin). Kaliumguld (III)cyanid (Kaliumtetracyanoaurat (III)) används vid beläggning av svårt aktiverade ytskikt. Guld (III)klorid används bland annat vid framställning av emaljfärger.
Produkt Kemisk formel Halt, Au CAS-nr.
Kaliumdicyanoaurat(I) K [Au(CN)2] 68.2% 13967-50-5
Kaliumtetracyanoaurat(III) K [Au(CN)4] 57.6% 14263-59-3
Guld(III)kloridlösning HAuCl4 > 15% 16903-35-8
Guld(III) klorid hydrat HAuCl4 x nH2O 50% 16903-35-8

Silvercyanidsalter används för försilvring, ytbehandling, i tekniska applikationer och för dekorativt syfte. Silver(I)nitrat används vid produktionen av speglar, inom film-och fotoindustrin, vid efterbehandling av textilier och inom den kemiska industrin-både i fast form eller som en lösning.
Produkt Kemisk formel Halt, Ag CAS-nr
Kaliumsilver(I)cyanid K [Ag (CN) 2] 54.2% 506-61-6
Silver(I)cyanid AgCN 80.5% 506-64-9
Silver(I)nitrat AgNO3 63.5% 7761-88-8
Silver(I)nitratlösning AgNO3 650 g / l 7761-88-8
Silver(I)karbonat Ag2CO3 79% 534-16-7
Silver(I)sulfat Ag2SO4 69% 10294-26-5
Silver(I)acetat Ag (OAc) 64.6% 563-63-3
Silver(I)klorid AgCl 75% 7783-90-6

Platinasaltet, hydrogenhexachloroplatinate(IV), används inom den kemiska industrin och vid produktion av katalysatorer.
Produkt Kemisk formel Halt, Pt CAS-nr.
Hydrogenhexachloroplatinate(IV) H2 [PtCl6] 100 g / l 16941-12-1

Palladiumsalter används vid beredning av elektrolyter och aktivatorer. Inom elektronikindustrin används palladiumsalter för beläggning av mönsterkort (PCB, Printed Circuit Board), och för galvanisering. Palladiumsalter är även viktiga vid tillverkning av kemikalier och katalysatorer.
Produkt kemisk formel Halt, Pd CAS-nr.
Palladium (II)klorid PdCl2 59.8% 7647-10-1
Palladium (II)kloridlösning PdCl2 10%/20% 7647-10-1
Palladium (II)kloridlösning PdCl2 72.5 g / l 7647-10-1
Palladium (II)sulfatlösning PdSO4 4% 13566-03-5
Tetraamminepalladium (II)kloridlösning [Pd (NH3) 4]Cl2 100 g / l 13815-17-3
Tetraamminepalladium (II)klorid, koncentrat. [Pd (NH3) 4]Cl2 43% 13815-17-3
Tetraamminepalladium (II)sulfatlösning [(NH3) 4Pd] SO4 75 g / l 13601-06-4
Tetraamminepalladium (II)vätekarbonatlösning(ättika) (NH3) 4Pd (HCO3)2 8-10.0% 134620-00-1
Tetraamminepalladium (II)vätekarbonat (NH3) 4Pd (HCO 3) 2 35% 134620-00-1
Palladium (II)acetat Pd (OAc) 2 47% 3375-31-3

Rhodiumsalter används vid beredning av galvaniska elektrolyter för ytbehandling. Rhodiumsalter är även viktiga vid tillverkning av kemikalier och katalysatorer.
Produkt Kemisk formel Halt, Rh CAS-nr.
Kaliumdicyanoaurat (I) K [Au(CN)2] 68.2% 13967-50-5
Kaliumtetracyanoaurat (III) K [Au(CN)4] 57.6% 14263-59-3
Guld(III) kloridlösning HAuCl4 > 15% 16903-35-8
Guld(III) klorid hydrat HAuCl4 x nH2O 50% 16903-35-8

ädlemetallprodukter för industri

Vi berättar gärna mer!