NSG – leverantör av ädelmetaller till guldsmide

Guldsmide

Med passion, kunskap och engagemang främjar vi ädelmetallbranschen!

Guldplåtar NSG

NSG – en pålitlig och flexibel partner

Sedan 1994 har NSG varit en pålitlig och flexibel leverantör av ädelmetaller och tillbehör till guld- och silversmeder. Idag är vi en helhetsleverantör och ger dig som kund ett brett och ständigt växande sortiment av ädelmetaller, halvfabrikat, verktyg och utrustning för guldsmide och silversmide. Med lång och gedigen erfarenhet i ryggen tar vi också hand om ditt metallskrot för affinering (rening) och analys.

NSG strävar efter att vara marknadens bästa leverantör och vill uppnå det genom att erbjuda hög kvalitet och stort personligt engagemang.

Ansvarsfull ädelmetallhantering

På NSG vill vi bidra till en hållbar ädelmetallbransch. Vi verkar för att ta hänsyn till miljö, de mänskliga rättigheterna och jobbar för att motverka korruption, terrorism och brottslig verksamhet. Detta genomsyrar hela verksamheten och vi verkar hela tiden för att bli bättre. 

NSG:s etiska förhållningssätt innebär att vi inte köper in guld som genomgått processer där det finns minsta möjliga risk att de mänskliga rättigheterna har blivit kränkta.

guldsmide - håller i en återvunnen guldtacka

Hållbart, etiskt och återvunnet

Vi arbetar aktivt för en hållbar ädelmetallbransch, därför utvinns våra ädelmetaller uteslutande från sekundärt material. Vi ställer höga krav på vilka vi samarbetar med och har därför valt att ingå i ett partnerskap med LMBA- kvalitetscertifierade företaget C.Hafner, som är en av de mest ansedda i Europa.

Tack vare de LBMA-certifierade processerna kan vi med absolut säkerhet garantera konfliktfria ädelmetaller. Dessutom har guldet genom Good Delivery Status ett intyg på att det inte understött någon brottslig verksamhet, eller medverkat till något brott mot de mänskliga rättigheterna.

Allt vårt guld från C.Hafner är 100 % återvunnet och dessutom C02-neutralt. Efter att C.Hafner medverkat i studien NaGold upptäckte man att koldioxidavtrycket från återvunnet guld är 400–2 000 gånger mindre än när man bryter guld ur gruvor. Detta ledde till en intern utredning för att fastställa exakt hur mycket utsläpp det blir vid återvinning av guld. Denna siffra kompenseras sedan genom att investera i CO2-reducerande åtgärder.

Trogen leverantör av ädelmetaller och verktyg till guldsmide

Med vårt stora utbud av ädelmetaller, halvfabrikat, professionella verktyg och maskiner för silver- och guldsmide är NSG en av de ledande aktörerna på den nordiska marknaden.

För att hjälpa guld- och silversmeder i sitt arbete tillhandahåller vi arbetsmaterial, verktyg och maskiner av hög kvalitet och med stort personligt engagemang. I vår webbshop hittar våra kunder moderna och tekniska lösningar till arbetsplatsen.

Vi handlar också med investeringstackor i silver, guld och platina. Är du intresserad av att köpa eller sälja investeringstackor är du välkommen att kontakta oss för rådgivning och tillvägagångssätt. Du får alltid dagsaktuella priser.

återvunnet guld för guldsmide

Värnar om guld- och silversmedsyrket

NSG arbetar passionerat för att tillsammans med guldsmederna, bevara yrkets traditioner och stärka smedernas roll på marknaden. Vi verkar aktivt för att öka intresset kring branschen och de tjänster som guld- och silversmederna erbjuder. Detta gör vi bland annat genom våra satsningar Aurumforum, Guldalliansen och Blue Circle.

Aurumforum

Aurumforum är ett onlinemagasin som skriver reportage, artiklar, nyheter och branschnytt inom smyckesvärlden. Besök Aurumforum här

Guldalliansen

Guldalliansen är ett förbund av guldsmeder som värnar om guldsmedsyrket och som startades av NSG 2013. Idag har vi över 60 medlemmar runt hela Sverige som alla står för hantverksskicklighet, design och hållbarhet. Med samlad kraft kommunicerar vi fördelarna med att gå till en erfaren guldsmed. Besök Guldalliansen här

Blue Circle

Blue Circle ska hjälpa oss att samla in pengar genom partnerskap för leverantörer och yrkesverksamma inom branschen. Pengarna kommer oavkortat att gå till stipendier, priser, sponsring och andra branschstärkande ändamål, men även till välgörenhet. Läs mer här