Vi som företag arbetar ständigt för en hållbar ädelmetallbransch. Genom åren har vi på ett eller annat sätt donerat pengar i branschstärkande projekt, men även till forskning och välgörenhet för en bättre värld. Vi på NSG tycker att det är viktigt att ta ett socialt ansvar och hjälpa till där det behövs. Vi har därför i år startat ett nytt initiativ, Blue Circle, vars syfte är att tydliggöra just detta hållbarhetstänk som genomsyrar företaget.

I år valde vi att genom Blue Circle skänka en julgåva på 25 000 kronor till Suicide Zero. Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att minska självmord i Sverige. Varje år tar ungefär 1500 människor sina liv och det betyder fyra liv varje dag. Självmord är ett växande samhällsproblem som kräver stora insatser, men som är möjligt att förebygga.

Suicide zeros logotyp

Självmorden ökar bland barn och unga. Det krävs omfattande satsningar, investeringar och olika förändringar i samhället för att trenden ska kunna vända. Skolan har en viktig roll när det kommer till att veta hur situationen ser ut. Men också vilka förändringar som behöver ske. Dessa frågor har blivit ännu mer angelägna då vi under de senaste åren har befunnit oss i en pandemi och skolor har varit stängda, och det är många som har drabbats hårt av det.

Vi valde Suicedo Zero för att vi vill vara med och stödja deras arbete med att minska självmorden. Julen står även runt hörnet och det är också tyvärr många som känner sig ensamma runt denna högtid, vilket medför en större risk att någon tar sitt liv. Vi som företag vill därför vara med och stödja deras värdefulla arbete med att rädda liv!

Kram

Vill du läsa mer om Suicide Zero och deras viktiga arbete eller behöver du hjälp? Läs mer här.