Idag är det återvinningens dag och vi vill därför uppmärksamma vårt arbete med återvunna ädelmetaller och berätta mer om varför vi tycker att återvinning av ädelmetaller är nyckeln till en hållbar framtid.

NSG arbetar med återvunna ädelmetaller av många olika anledningar, bland annat av ekonomiska och miljömässiga skäl. Som de flesta känner till så är guld inte en förnybar resurs och det kommer därför någon gång att ta slut. Vi måste därför satsa på effektiv resursanvändning och öka försörjningen av guld från sekundärt material såsom kasserade konsumentprodukter, restprodukter från industriella processer samt annan typ av tillverkning.

Varför ska man inte bryta nytt guld?

Gruvbrytning kan medföra miljöförstöring, barnarbete, kränka mänskliga rättigheter och finansiering till terrorbrott. Det finns däremot inga nackdelar med att välja återvunnet guld. Guld är ett ädelt grundämne som återfår sina kvalitéer även efter återvinning. Ädelmetallen besitter därtill inerta egenskaper som gör att den svårligen påverkas i kontakt med andra ämnen eller omgivande atmosfär.

Att återvinna ädelmetaller ur smycken och metallskrot kräver mindre energi, resurser och utsläpp än gruvbrytning.

Vad betyder återvunnet guld rent konkret?

Återvunnet guld innebär att den förädlade produkten eller råvaran innehåller guld som separerats och renats från sekundärt material.

Arbetar du med återvunnet guld?

Idag är ett perfekt tillfälle att marknadsföra att du arbetar med återvunnet guld. Om du inte arbetar med återvunnet guld, tycker vi att du ska ta tillfället i akt och börja. Vill du veta hur du kommer igång? Kontakta oss på NSG så berättar vi mer.

Finguldsgranalier av återvunnet guld.

LBMA-certifiering

Inom livsmedelsbranschen och andra branscher talas det ofta om KRAV-märkning och diverse miljömärkningar. Det finns självklart liknande även inom guldbranschen. Den svåraste och mest åtråvärda att få är en så kallad LBMA-certifiering.

Hur kan jag vara säker på att guldet ni säljer är framtaget på ett bra sätt?

Våra ädelmetaller kommer från vår LBMA-certifierade samarbetspartner C.Hafner, vilket försäkrar dig som handlar guld hos oss att det är hållbart och etiskt framtaget.

Det är inte alla företag som har möjlighet att få en LBMA-certifiering, då det är en krävande process som de måste genomgå för att bli godkända. De måste dessutom avsätta betydande ekonomiska resurser för kontroll och årlig revision från oberoende aktörer. Förutom alla regler som skall följas måste man uppvisa att man har en långsiktig lönsamhet. Det senare innebär bland annat att man även måste producera minst 10 ton återvunnet guld om året.

Affinering av guld sker hos vår samarbetsparter C.Hafner på deras moderna anläggning.

Vad är LBMA?

LBMA driver världens största handelsplats för guldråvara. LBMA står för London Bullion Markets Association. Läs mer om LBMA här.

Vad innebär en LBMA-certifiering?

En LBMA-certifiering innebär att man uppfyller den uppförandekod som de har tagit fram utifrån OECD:s riktlinjer. Koden adresserar:

  • Materialets ursprung
  • Etiska och ekologiska krav
  • Socialt ansvar
  • Mänskliga rättigheter
  • Risker för pengatvätt
  • Risker för finansiering av terrorverksamhet

Har du fått in gamla smycken som du vill återvinna? Till oss kan du kostnadsfritt skicka in ditt material – beställ en burk här