Visste du att återvunnet guld ger 400–2 000 gånger mindre koldioxidavtryck än guld brutet ur gruvor?! Passa på att marknadsföra att just DU jobbar med återvunnet guld!

Den 29 september 2020 är det Återvinningens dag. Vilken dag passar då bättre att marknadsföra att du jobbar med återvunnet guld?! För att återvinna och återanvända sina ädelmetaller tycker vi är nyckeln till en hållbar framtid.

Genom att upplysa dina kunder om vikten av att välja återvunnet guld, den problematiska gruvdriften och hur du arbetar etiskt visar ju att du tar ansvar för ditt hantverk och kommande generationer.

– Vi märker av att det finns en ökad efterfrågan hos kunderna. Men även hos slutkonsumenterna, på intyg att ädelmetallerna är återvunna. Genom att erhålla denna typ av intyg visar du att du ställer högre krav på miljöhantering. Även etik och mänskliga rättigheter, säger Mile Diskovski, teknisk chef på NSG.

Co2-kompenserat

Vi på NSG har även glädjen att kunna berätta att allt guld från vår LMBA-certifierade samarbetspartner C.Hafner nu också är C02-neutralt!

Efter att C.Hafner medverkat i en studie av NaGold upptäckte man att koldioxidavtrycket från återvunnet guld, som återfinns i alla guldtackor från oss, är 400–2 000 gånger mindre än när man bryter guld ur gruvor.

Detta ledde till en intern utredning för att fastställa exakt hur mycket utsläpp det blir vid deras egna återvinning av guld. Denna siffra kompenseras sedan genom att investera i Co2-reducerande åtgärden.

Vi på NSG är därför extra stolta! Att vi nu kan säga att vårt 100% återvunna guld från sekundärt material nu också klimatkompenseras för att bli CO2 neutralt.