Vi välkomnar NSG:s nya kollega Daniel Håbäck som gett sig på att analysera guld-och silverpriserna under det turbulenta 2020. Hur har det sett ut, och vad spås hända efter sommaren?

2020 har hittills visat sig bli ett stormigt år runtom i världen med nedstängningar och stödpaket på grund av Covid-19. Även för ädelmetallerna har det varit en intensiv period. Guldet inledde året på 1528,94$/oz och steg stadigt fram till den 7 mars till 1700$/oz. Därefter föll det skarpt ned till 1491$/oz på grund av försäljningar för att täcka margin calls efter att flera bolag på börsen rasat. Guldet stabiliserade sig sedan på drygt 1600$/oz för Q1.

Guldet fortsätter därför att ses av många som en trygg hamn

I det andra kvartalet har guldet hittills klättrat uppåt med ca 9% till 1733$/oz samtidigt börsen återhämtat sig. NASDAQ som nyligen slog nytt rekord, med en notering på över 10 000, med hjälp av stödpaket för företag och Federal Reserve’s uppköp av ”Junk Bonds” och även ETF:s tycks inte avbryta guldets färd uppåt. 

Den stadiga uppgången kan förklaras av Federal Reserves och andra centralbankers stora stödpaket och penningskapande, vilket har bidragit till större oro bland investerare för framtida inflation. Guldet fortsätter därför att ses av många som en trygg hamn och värdesäkrare för oron som råder på marknaderna runtom i världen.

Kommer guldet fortsätta att stiga?

Utsikterna för guldet för det tredje kvartalet anses vara goda. Guldet rör sig mot sin tidigare rekordnivå på 1917$/oz i och med de fortsatt låga räntorna, samt att det amerikanska presidentvalet kryper allt närmare. Historiskt har detta påverka priset positivt så det finns inga indikationer på att det inte skulle göra det även denna gång.

Spås nå över 3000$/oz

Enligt Bank of America’s rapport i april förväntas guldpriset i framtiden nå över 3000$/oz av den enkla anledningen att Federal Reserve inte kan trycka upp fysiskt guld ur tomma intet.

Oavsett om man gillar guld för att det kan användas som en hävstång mot inflation, eller som motvikt till osäkerhet i omvärlden så är en sak klar; just nu vill många äga guld och det lär bli fler som vill det i framtiden.

Silverpriset

För guldets mer volatila kusin, silvret, har det däremot inte varit lika muntert under Q1. Det inledde året på 18,03$/oz och var temporärt uppe i 18,68$/oz den 22 februari, innan det i slutet av månaden kraschade ner till 12,27$/oz. 

En bidragande faktor till detta är att silvret numera ses som en mer industriell metall än en monetär. I och med nedstängningarna fick många företag stoppa sin produktion vilket fick priset att dyka, samtidigt som premiet för den fysiska metallen sköt i höjden. Detta eftersom det blev brist på den fysiska metallen då både myntverk och gruvor stängdes ned. 

Resultatet blev att priset på silver i pappersform skiljde sig avsevärt från priset på den fysiska varan (i vissa fall skillnaden mer än 50%). Silverpriset avslutade det första kvartalet på 14,20$/oz.

Priset på silver i pappersform skiljde sig avsevärt från priset på den fysiska varan

Det andra kvartalet har än så länge varit gynnsammare för silvret då det återtagit nivån på cirka 18$/oz i samma veva som premierna har sjunkit. Det stora tappet i priset på olja har varit en välsignelse för gruvföretagen genom minskade driftskostnader vilket ökat både efterfrågan och produktion av metallen. 

I takt med att flera länder har börjat öppna upp sina ekonomier har efterfrågan på silver också börjat komma tillbaka. I maj hade silver sin största efterfrågeökning sedan 2011. Då stater och centralbanker fortsätter att injektera kapital i marknaden antas silvrets pris fortsätta öka under Q2.

Sin största efterfrågeökning sedan 2011

Positiv framtid för silver

Utsikterna för det tredje kvartalet spås vara positiva och silvret antas röra sig mot 18,40$/oz under sommaren. Det kan vara bra att komma ihåg det faktum att silverpriset brukar släpa efter guldpriset som spås fortsätta sin uppgång under sommaren och hösten i samband med valet i USA. 

Silvret kan därför vara en intressant spekulation för den senare delen av året för den som är lite mer risktolerant.

Vare sig man föredrar guld eller silver kan dock samma slutsats dras för de båda metallerna. De uppfyller sitt syfte som motvikter till marknadsrisk, oro och inflation över tid.

Daniel Håbäck