Idag är det internationella dagen för mänskliga rättigheter. På NSG värnar vi alltid om miljö och människa, och verkar därmed för att ta hänsyn till miljöhantering och de mänskliga rättigheterna. Vi jobbar även för att motverka korruption, terrorism och brottslig verksamhet.

Något vi på NSG aktivt arbetar för är en hållbar ädelmetallbransch, vilket även inkluderar de mänskliga rättigheterna. Då våra ädelmetaller utvinns uteslutande från sekundärt material undviker vi på så sätt den problematiska gruvdriften. Den kan få förödande effekter, speciellt i utvecklingsländer med sämre arbetsförhållanden.

Alla barn har rätt till trygghet

Detta genomsyrar hela verksamheten och därför har vi på NSG som årlig tradition att stödja en organisation för välgörande ändamål. I år valde vi att skänka 25 000 kr till Ecpat då alla barn har rätt till trygghet. Ecpat är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuella övergrepp mot barn både på och utanför nätet.

mänskliga rättigheter mor och dotter hjärta

Är du guldsmed och arbetar med återvunnet guld?

Idag vill vi därför påminna dig som jobbar med återvunnet och konfliktfritt guld att återigen upplysa dina kunder om vikten av att handla etiskt. Är du kund och vill handla hållbara smycken, besök Guldalliansen för att hitta din lokala guldsmed.

Här kan du läsa mer om vår ansvarfulla ädelmetallhantering.

Tillsammans kan vi göra skillnad!