NSG Invest tar nu nästa steg för att bemöta investerares efterfrågan genom att lansera tjänsten andelsguld. 

Enkelt sätt att börja investera

Andelsguld innebär att både privatpersoner och företag kan investera i delar av en guldtacka, antingen genom engångsköp eller genom att sätta upp en prenumeration som återkommer månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. När du uppnår en mängd guld som motsvarar en hel guldtacka så kan du om du vill byta ditt delägarskap i en större tacka mot fysisk leverans av en mindre guldtacka. Detta skapar möjligheten att enkelt komma i gång med ett eget sparande i guld som sen får växa över tid. 

Guldtackan som du är delägare i förvaras säkert och tryggt i Sverige och är fullt försäkrad. Vi erbjuder även förvaring för dig som vill köpa en hel guldtacka direkt.

Fördelar med att nyttja våra förvaringstjänster

  • NSG sköter all logistik kring köpet samt eventuell framtida försäljning
  • Vi sköter allt. Du behöver inte kontakta någon utomstående bank, försäkringsbolag etc.
  • Förvaring oberoende från banksystemet.
  • Full försäkring.
  • Låga avgifter.
  • Möjlighet till snabbare köp- och säljtransaktioner.

Är du intresserad av att veta mer om andelsguld eller våra förvaringstjänster, besök NSG Invest.